Werkgebieden

Hier kan je lezen wat onze visie is over de verschillende aandachtspunten.
Kwantumpsychologie
Acceptatie
Microbewustzijn
Emotieverwerking
Hoogsensitiviteit
Intuïtieve ontwikkeling

Kwantumpsychologie

Wat is Kwantumpsychologie?

Het woord kwantum betekent deeltje. De kwantumpsychologie gaat over de verschillende delen waar wij vanuit opgebouwd. Het verschil met de cognitieve gedragstherapieën, die gebaseerd zijn op onze cognitieve beleving, en de kwantumpsychologie, is dat de kwantumpsychologie zich op het hele zintuigelijke systeem afstelt. Het kan gezien worden als een verdieping en een verbreding van de huidige psychologische behandelmethoden.

Wat doet kwantumpsychologie voor mij?

De kwantumpsychologie gaat ervan uit dat de gedachte of een aangeleerd patroon, dat wij creëren vanuit een overlevingsstrategie, ook een beleving heeft, die niet alleen opgeslagen wordt in het brein, maar ook via het zintuigelijke systeem in het lijf. Deze belevingen kunnen in het hier en nu niet alleen psychische, maar ook fysieke klachten veroorzaken. Taal wordt binnen de kwantumpsychologie ingezet om het brein op de juiste manier te beinvloeden en het zelfherstellend vermogen aan te spreken, zodat er weer gedacht kan worden vanuit kracht in plaats van zwakte.

Kan kwantumpsychologie mijn problemen oplossen?

De kwantumpsychologie is niet persé oplossingsgericht, maar het zet het hele menselijke systeem aan het werk om de oplossing te laten ontvouwen. Dit gaat voorbij de verwachtingen die wij hebben en die meer cognitief gericht zijn. Verwachtingen zijn slechts invullers van behoeften. Een behoefte komt altijd voort uit een gemis en een gemis kan een drijfveer worden, waardoor we continu in ons dagelijks leven tegen stresspunten aanlopen. Door het natuurlijk laten ontvouwen van de oplossing, stellen we onszelf vrij van het verwachtingspatroon, en maken we de weg vrij voor de visie. Om doelen te verwezenlijken vanuit de visie hebben we passie, potentieel en motivatie nodig. Door de natuurlijke ontvouwing ontstaat er ruimte voor de unieke ik, die onder alle maatschappelijke verwachtingen en eisen verborgen ligt. De kwantumpsychologie is er op gericht om die unieke ik, in het hier en nu, vanuit vrijheid in een flow te laten bewegen.

Acceptatie

Wat is acceptatie?

Acceptatie is niet hetzelfde als het ergens mee eens zijn. Acceptatie betekent dat jij niet langer vecht tegen iets waarvan je voelt dat het niet in jouw macht ligt om het te veranderen. Acceptatie staat aan het einde van elk verwerkingsproces. Toch is het voor ons mensen, met een geest die gericht is om problemen op te lossen, geen makkelijke opgave. Acceptatie, of loslaten wordt ons vaak voorgehouden, maar hoe laat je iets los, wat je niet fysiek vasthoudt?

Wanneer is acceptatie belangrijk?

Een probleem ervaren wij op het moment dat iets niet langer gaat zoals jij graag had gewild dat het zou gaan. Een probleem willen wij graag oplossen, Als een probleem is opgelost, is het tenslotte geen probleem meer. Maar soms is er geen oplossing voor het probleem. Soms slaat het leven ineens rechtsaf, terwijl jij rechtdoor had gewild. Bijvoorbeeld bij het verbreken van een relatie, of bij het overlijden van een dierbare. Soms had je graag gewild dat een gebeurtenis jouw niet was overkomen. En soms bevinden we ons op een punt in ons leven, waar we graag van zouden willen dat het was wat we ervan verwacht hadden, maar het nu eenmaal niet is. Onze emotionele beleving komt niet overeen met het verhaal dat we onszelf verteld hebben. Dan zit er niets anders op dan te accepteren, los te laten. Onze geest, met het grote probleemoplossende vermogen, werkt echter tegen. Onze geest, wil eindeloos vasthouden aan dat wat het voor ogen had. Het happy end van het filmscenario dat we voor onszelf hadden geschreven.

Psychisch lijden is het gevolg van een probleem waar geen oplossing voor is, maar waarbij acceptatie niet bereikt is. Het probleem, dat het psychisch lijden veroorzaakt wordt in de loop van de jaren als een spinnenweb. Het wordt steeds ingewikkelder om de kern ervan te vinden.

Hoe wordt acceptatie bereikt?

Psychisch lijden is ongrijpbaar. We kunnen het niet fysiek loslaten. Om het probleem, dat ten grondslag ligt aan het psychisch lijden te kunnen ontwarren moeten we het op de eerste plaats herkennen. Dit doen we met ons hoofd. We analyseren het probleem, weten waar het vandaan komt en wat de oplossing zou moeten zijn. Toch lukt dit niet. Om een probleem inzichtelijk te maken, waar jij staat op dat moment, moeten we het erkennen om uiteindelijk tot een acceptatie te kunnen komen. Dit betekent dat het gevoel, de emotionele beleving in lijn komt te staan met datgene dat herkend wordt. Het Aha moment. Dit is het moment dat jij ten volle beseft wat het probleem voor jou betekent. Na het Aha moment volgt de acceptatie, het loslaten vanzelf.

Wat is de HEA-techniek

Herkennen-Erkennen-Acceptatie is een techniek die je jezelf kunt aanleren om te weten waar jij staat in jouw herstel en/of veranderproces. Met de HEA-techniek ga jij ontdekken wat de blokkades zijn die ervoor zorgen dat jij onvoldoende kan leven vanuit jouw innerlijke drijfveren en kernkwaliteiten. Ieder mens heeft een uniek potentieel, maar niet iedereen kan hier gebruik van maken. Dit komt door onbewuste overtuigingen die op dieper liggende lagen van je bewustzijn verankerd zitten. Door deze onbewuste overtuigingen naar boven te halen, kunnen de overtuigingen die niet langer functioneel zijn worden losgelaten en ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten.

Wil jij weten wat jou belemmert in het leven vanuit jouw kernkwaliteiten en wil jij loslaten wat jou niet langer dient? Neem dan contact op.

Microbewustzijn

Wat is microbewustijn?

Microbewustzijn is het klein houden. Het betekent bewustzijn van het hier en nu en de volgende stap die jij gaat zetten.  Je kunt het vergelijken met een voetbalstadion waar jij op de middenstip van het veld staat. Je ziet het veld, je ziet de tribunes, je overziet het binnen de minieme draaicirkel van de voeten allemaal. Jij bent het centrum. En welke stap jij ook zet vanuit die middenstip, het hele stadion en de middenstip verschuift met je mee, waardoor jij altijd op die middenstip staat.
Maar stel dat jij iets gaat vinden van jezelf, of gaat oordelen. Dan sta je niet langer op de middenstip, maar kijk je er naar vanaf een plek op de tribune. Dan ontstaat er kleuring. Je bekijkt het vanaf één perspectief. Je kunt tenslotte niet overal tegelijk op de tribune zitten. Dus er ontstaan aannames over wat er gaande is op het veld, je ontwikkelt oordelen over een speelwijze en je trekt voorbarige conclusies over de uitkomst van het spel.

Dus stel dat het voetbalveld jouw leven is en de middenstip het centrum van het nu. Waar sta jij dan? Sta jij op die middenstip, bekijk jij het leven vanuit het huidige moment, of zit jij op een plek op de tribune en vindt jij er wat van? Microbewustzijn is het bewegen vanuit de middenstip.

Hoe moet ik microbewustzijn toepassen?

Ga eens terug naar die middenstip, het centrum van jouw zijn op dit moment. Ga eens tussen het spelersgeweld van jouw gedachten staan, voorbij de kleuring die dat deel van het veld bevolkt. Hoe is het daar? Richt je aandacht op de zijnstaat in het hier en nu, Wat is er in die zijnstaat dan eigenlijk nog te vinden en te oordelen? Centreer je aandacht op datgene wat je daadwerkelijk voelt. Wanneer je de oordelen en gedachtes niet op laat komen en alleen nog puur de aandacht naar binnen richt op het centrum van jouw emoties. Wat voel je dan echt? Stel dat een emotie slechts wrijving is. Een aantal lichaamssignalen die tegelijkertijd actief zijn. Hoe erg is dat nu werkelijk om te ervaren? Zijn het jouw fysieke sensaties die jij zo vreselijk vindt, of jouw beleving ervan? De gedachtes die opkomen, de aannames, oordelen en conclusies van goed en fout. Stel dat jij slechts bewust blijft van jouw fysieke sensaties, wat is dán je volgende stap?

Is microbewustzijn hetzelfde als leven in het nu

Microbewustzijn is leven in het nu, maar gaat meer uit van bewustzijn in het nu en bewustzijn van de stappen die jij vanuit het nu zet. Microbewustzijn helpt jou te herkennen wanneer je de verbinding met jouw centrum verliest en weer op de tribune gaat zitten. Deze kleine eerste beweging heeft de allergrootste invloed op de manier waarop jij het leven bekijkt en is daarom een belangrijke sleutel tot verandering van jouw mindset.

De kracht van verandering ligt in de kracht van het klein houden en de kracht van het klein houden is microbewustzijn.

Emotieverwerking

Hoe werkt emotieverwerking?

Emoties sla je op in de leeftijd van o-4 jaar in de ontplooiing en groei van de amygdala in het brein. Alles wat je zintuigelijk beleeft in die vroege levensjaren dat is de basis van de emoties die jij voor de rest van je leven blijft kopiëren op nieuwe situaties. Dus elke emotie die jij in het hier en nu voelt is eigenlijk oud. Jij krijgt een prikkel van buitenaf, met jouw ogen zie jij hoe die situatie eruit ziet. Je hoort de situatie en misschien heeft het ook nog wel een smaak of een geur. Elk fragment van dat moment heeft een eigen associatie met een emotionele beleving van de vroege levensjaren. Daarom kan je op een geur of geluid reageren of getriggerd raken. Maar het is altijd een herkenning. De trigger die jij krijgt van de omgeving zendt een signaal naar dat middenbrein dat vastzit aan de amygdala en achter elke emotie zit ook een hormoon, zoals bijvoorbeeld adrenaline, dat zorgt voor het vecht-vluchtsysteem. Een emotie is dus een fysiek en chemisch proces.

Wat is de rol van taal bij emotieverwerking?

Wij geven emoties betekenis door middel van taal. Dit is echter een eigen betekenis. Kwetsbaarheid is voor de ene persoon zwakte en negatief, voor de ander is kwetsbaarheid, teder en zacht, en dus positief. Wij programmeren taal op de emotie. Ons gedrag is altijd gebaseerd op basale emoties. Onze eigen subjectieve betekenis van een emotie, leidt er toe dat wij een situatie steeds op dezelfde manier inschatten, ook al helpt het ons niet. De taal zorgt dus voor een beleving, voor een verhaal. Het is het verhaal dat wij onszelf vertellen waar we last van hebben. Door het verhaal steeds opnieuw te vertellen herhalen we een oud patroon in het heden en projecteren we het op de toekomst, waardoor we pijn, zoals onmacht en angst in stand houden.

Hoe werkt ik emotieverwerking dan?

Om emoties te verwerken is het nodig dat als eerste je herkent welk verhaal je jezelf vertelt, dat de beleving in stand houdt. Vervolgens is het belangrijk om de fysieke sensatie van de emoties te gaan erkennen, zodat jij ontdekt waar de kern van het verhaal zich bevindt, die wij een basale geloofsovertuiging noemen (ik ben waardeloos/zwak/slecht etc.). Vervolgens kan worden geaccepteerd dat de verbinding tussen de emotie en de basale geloofsovertuiging, die altijd begint met Ik ben.. ooit is gelegd, maar niet langer functioneel is. Dan volgt het loslaten van de waarde die jij hebt gegeven aan deze overtuiging. Het gevolg is een gevoel van bevrijding.

Nieuwsgierig hoe dat kan werken voor jou? Neem dan contact met ons op.

Hoogsensitiviteit

Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensiviteit is iets waar tegenwoordig veel om te doen is. Het wordt in verband gebracht met intuïtie. Maatschappelijk wordt dit onder dezelfde noemer gebracht en als bijzonder beschouwd, maar eigenlijk is het iets wat mensen hebben ontwikkeld in de kindertijd en later op vast lopen.

Hoe ontstaat hoogsensitiviteit?

Een mens is een antenne die kan zenden en ontvangen. En hoe bewuster jij van de antenne wordt des te bewuster registreer je de dingen om je heen. Ieder mens, zeker als kind zijnde, heeft een element nodig en dat is basisveiligheid. Op het moment dat er een dreigende situatie is en het kind de basisveiligheid niet meer voelt, dan gaat het de basisveiligheid buiten zichzelf zoeken. Als het ware ga je je antenne fijner afstemmen. Dit doe je om te voelen wat jouw omgeving nodig heeft qua behoefte. Als kind leer je je aan te passen aan de omgeving, door de omgeving te geven, wat jij denkt dat nodig is, zodat bij jou de onveiligheid verdwijnt en je weer veiligheid ervaart.

Kort samengevat, je bent altijd afgestemd op de omgeving. Wat je als het ware gaat doen je gaat je omgeving scannen. Hier ontstaat pleasend gedrag uit, om te voldoen aan een behoefte. Doordat de antenne fijner afgestemd is, voel je dus wat er bij de mensen in je omgeving speelt. Je hebt je zelf aangeleerd letterlijk te voelen wat hun fysiek en emotioneel gestel is. In de wetenschap wordt dit schaduwpijn genoemd, maar je zou het ook een hele sterke sfeergevoeligheid kunnen noemen. Door de emoties goed aan te voelen, kan jij je aanpassen aan wat die persoon nodig heeft. Door de persoon te geven wat hij nodig heeft, verdwijnt de onveiligheid en voel je weer innerlijke rust bij jezelf. Om deze innerlijke rust te kunnen voelen, is het nodig dat de ander ook rust ervaart.

Als je ouder wordt, blijft die behoefte van scannen steeds aanwezig, plus je hebt de antenne zo fijn afgestemd dat je te veel sfeer of impulsen oppikt en die niet op een juiste manier kan verwerken. Het is als het ware een flipperkast die elke keer op tilt. Het gevoel van innerlijke rust kan je niet ervaren. Waarom niet? Omdat alles wat binnenkomt ergens refereert aan een eigen ervaring. En de identificatie daarvan zorgt ervoor dat het vast gaat zitten in jouw systeem. Want een identificatie is altijd “ik ben”. En jij bent altijd je omgeving. Mensen met hoogsensitiviteit kunnen om die reden moeilijk in hun eigen energie blijven. Daarom heb je ook heel vaak het gevoel dat je geleefd wordt, of leeggezogen wordt. Vermoeidheid is ook een vaak gehoorde klacht. De emmer is vol. Om innerlijke rust te kunnen ervaren, moet je in je eigen energie kunnen blijven. Dit lukt bij hoogsensitiviteit dus niet.

Wat is het verschil tussen hoogsensitiviteit en een sterk intuïtief vermogen?

Hoogsensitiviteit heeft niets met intuïtie te maken. Mensen die een ontwikkelde intuïtie hebben, ofwel een ontwikkeld intuïtief vermogen, zijn bewust van hun sensitiviteit. En dan kan iemand de sensitiviteit op een juiste manier inzetten voor zichzelf. Je eigen sensitiviteit de baas worden, daar zit een intuïtieve ontwikkeling aan vast. Deze mensen hebben geen last van de negatieve eigenschappen van hoogsensitiviteit.

Wil je ook grip krijgen op de overladende wijze waarop jij jouw hoogsensitiviteit ervaart en belemmert de hoogsensitiviteit jouw in je leven? Wil jij ook weer vanuit jouw kern leven in plaats van geleefd worden door je omgeving? Neem dan contact met ons op.

Intuïtieve ontwikkeling

Wat is intuïtie?

Intuïtie is primair bewustzijn. Het is niet het denken dat alles probeert te begrijpen. Intuïtie is het vermogen te weten zonder woorden, de waarheid aan te voelen, zonder verklaringen. Dat is niet iets wat bijzonder is, of wat uit hogere sferen komt, of waar je bijzondere gaven voor moet hebben. Nee, dat is iets wat iedereen heeft. Intuïtie wordt niet beperkt door je fysieke lichaam. Intuïtie spreekt tot je middels inzichten, openbaringen en impulsen. Het zegt niet zoals je geest doet; “ik moet dit morgen af hebben.” In plaats daarvan zegt intuïtie; “ik wil dit vandaag doen.”

Mensen zijn niet heel trouw meer aan hun intuïtie (buikgevoel), maar laat het mentale, het nadenken regeren. Daarom zeggen we vaak achteraf, had ik mijn gevoel maar gevolgd, want ik wist het wel. . Als er twee mensen en een hond voor een spookhuis staan dan voelen ze allemaal dat er iets niet pluis is. We voelen allemaal die primaire emotie. Een hond zal met zijn staart tussen zijn benen wegrennen, maar de mensen zullen de behoefte voelen om dit te onderzoeken en gaan naar binnen. De geest regeert.

Toch is je intuïtie vaak betrouwbaarder dan je geest. Je intuïtie vertelt je hoe het is. Je geest kan je echter in verwarring brengen. Hoe vaak heb jij ingevingen gehad, die je genegeerd hebt. Bijvoorbeeld in je werk, over wat goed zou voelen om te doen? Maar dat je vervolgens voortdurend redenen creëert met je geest, waarom je dat niet kunt doen? Hoe zou het zijn als jij je intuïtieve ingevingen zou kunnen volgen en in plaats van redenen te creëren waarom je het niet kunt, redenen te creëren waarom je het wel kunt?

Wat is intuïtieve ontwikkeling?

Naast intuïtie hebben wij intuïtieve vaardigheden, die wij kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat wij onze intuïtie op een bepaald gebied sterker kunnen maken. Des te sterker de intuïtieve vaardigheden, des te zuiverder wordt informatie ontvangen door middel van ons zintuigelijke systeem. Iemand die bijvoorbeeld innerlijk sterk kan voelen noemen wij heldervoelend. Iemand die voorbij de beperkingen kan kijken, noemen wij helderziend. Iemand die intuitief weet dat het zo is, noemen wij helderwetend. Bij ieder mens is één van die eigenschappen sterk vertegenwoordigd.

Hoewel het niet nodig is om intuitief zo sterk ontwikkeld te zijn, kan het ontwikkelen van jouw intuïtieve vaardigheden er toe bijdragen dat jij beter in staat bent te kiezen voor datgene dat echt bij jou past.

Hoe zou het zijn om alle impulsen bewust te kunnen registreren en er handen en voeten aan kunnen geven. Zodat je begrijpt wat je voelt, begrijpt wat je ziet, begrijpt wat je ervaart en wat je beleeft.

Kwantumpsychologie
Acceptatie
Microbewustzijn
Emotieverwerking
Hoogsensitiviteit
Intuïtieve ontwikkeling
ADVIES NODIG?
Bel ons en kom direct in gesprek met een van de trainers.
Bel Marleen Heijsteeg
Via 06 41557877
Aanbevolen oplossingen
Een overzicht van onze workshops & modules voor particulier en professional
Professional
Workshop
Know Your Flow
Rust in je hoofd, ruimte in je lijf, voel de natuurlijke flow van het leven en herken de woorden die voor jou daarbij passen. Leer de taal van de flow in je dagelijks leven te spreken. Wij organiseren een heerlijke ochtend, met yoga, meditatie en de workshop Know Your Flow, waarin we yoga en psychologie met elkaar verenigen. Voel wie je bent en draag uit wat je voelt, Know your flow!

Wanneer:
Zondag 25 oktober 2020
Locatie: Groene Wij, Zoetermeer


Trainers:
Marleen Heijsteeg
Danny Snoek


Klik hier voor meer informatie. Of neem contact met ons op.

Lees meer
Professional
Workshop
HEA-Techniek
De Levelmethodiek; Van Drama naar Balans
De levelmethode werkt ondersteunend in gesprekken en is een goede methode om de cliënt inzicht te geven in de wijze waarop een probleem in stand gehouden wordt en waarom het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen verbeterproces. De Levelmethode is gebaseerd op het werken met de dramadriehoek, de balansdriehoek en het Herken Erken Acceptatieproces.
Lees meer
Bedrijf
Coaching
HEA-Techniek
Teamcoaching
Coaching
Wil je met je team of bedrijf out of the box denken, andere visies van empowerment dan het nu is, dan kunnen wij jullie begeleiden in het bepalen van de juiste richting. Wij helpen je terug te gaan naar de werkelijke essentie van de bedrijfsvoering, of je nu bewustzijn wil creëren of een nieuwe route wil gaan volgen met het bedrijf of collega’s. Onze specialisatie is het scannen van het potentieel van dat wat aanwezig is in het bedrijf en team en hoe dat op simpele wijze een tot een optimale koers gebracht kan worden.

Tarieven van Business & Teamcoaching zijn op aanvraag

Know Your Flow!

Lees meer
Professional
Coaching
HEA-Techniek
Coaching
Coaching
Taal is meer dan woorden, Rewrite Your Own Life in vijf sessies.

Sessie 1: Aan de slag met jouw hulpvraag om de basale overtuigingen, waar jij op vastloopt zichtbaar te maken. Wel lezen door jouw taal heen middels de Herken-Erken-Acceptatie techniek.

Sessie 2: De patronen worden herkenbaar dmv drama3hoek en balans3hoek. Dit geeft diepe inzichten in de patronen om de motivatie van transformatie kracht te geven.

Sessie 3 en 4: Hier werken we met de TREM (tijd-ruimte-energie-materie) in jouw taalgebruik. We richten ons op het versterken van het doel, door krachtige nieuwe associatieketens op te bouwen. In deze sessies wordt direct en snel het veranderproces op gang gezet.

Sessie 5: Rewrite your own life! Met de nieuwe associatieketens wordt de nieuwe route van ontwikkeling en verandering in jouw leven vanuit het hier en nu gestart.

Elke sessie duurt 60 min. Wil je een losse sessie, dat kan natuurlijk ook. De prijs voor een losse sessie bedraagt 140,-

Naast werken aan de persoonlijke ontwikkeling van onze clienten, werken we ook bedrijfsmatig met individuele en teamcoaching.

Lees meer
Profesional
Coaching
HEA-Techniek
Conflictbemiddeling
Conflictbemiddeling
Mediation of conflictbemiddeling is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, bedrijven of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te laten komen om tot een oplossing te komen. Dit is vooral nuttig als de onderlinge communicatie verstoord is, of als rechtstreekse onderhandelingen niet gelukt zijn door een gebrek aan vertrouwen, of na een escalatie. De bemiddelaar ofwel mediator is in het gesprek de gespreksleider en begeleidt beide partijen tot het komen van een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Lees meer
Professional
Workshop
Know Your Flow
Rust in je hoofd, ruimte in je lijf, voel de natuurlijke flow van het leven en herken de woorden die voor jou daarbij passen. Leer de taal van de flow in je dagelijks leven te spreken. Wij organiseren een heerlijke ochtend, met yoga, meditatie en de workshop Know Your Flow, waarin we yoga en psychologie met elkaar verenigen. Voel wie je bent en draag uit wat je voelt, Know your flow!

Wanneer:
Zondag 25 oktober 2020
Locatie: Groene Wij, Zoetermeer


Trainers:
Marleen Heijsteeg
Danny Snoek


Klik hier voor meer informatie. Of neem contact met ons op.

Lees meer
Professional
Workshop
HEA-Techniek
De Levelmethodiek; Van Drama naar Balans
De levelmethode werkt ondersteunend in gesprekken en is een goede methode om de cliënt inzicht te geven in de wijze waarop een probleem in stand gehouden wordt en waarom het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen verbeterproces. De Levelmethode is gebaseerd op het werken met de dramadriehoek, de balansdriehoek en het Herken Erken Acceptatieproces.
Lees meer
Bedrijf
Coaching
HEA-Techniek
Teamcoaching
Coaching
Wil je met je team of bedrijf out of the box denken, andere visies van empowerment dan het nu is, dan kunnen wij jullie begeleiden in het bepalen van de juiste richting. Wij helpen je terug te gaan naar de werkelijke essentie van de bedrijfsvoering, of je nu bewustzijn wil creëren of een nieuwe route wil gaan volgen met het bedrijf of collega’s. Onze specialisatie is het scannen van het potentieel van dat wat aanwezig is in het bedrijf en team en hoe dat op simpele wijze een tot een optimale koers gebracht kan worden.

Tarieven van Business & Teamcoaching zijn op aanvraag

Know Your Flow!

Lees meer
Professional
Coaching
HEA-Techniek
Coaching
Coaching
Taal is meer dan woorden, Rewrite Your Own Life in vijf sessies.

Sessie 1: Aan de slag met jouw hulpvraag om de basale overtuigingen, waar jij op vastloopt zichtbaar te maken. Wel lezen door jouw taal heen middels de Herken-Erken-Acceptatie techniek.

Sessie 2: De patronen worden herkenbaar dmv drama3hoek en balans3hoek. Dit geeft diepe inzichten in de patronen om de motivatie van transformatie kracht te geven.

Sessie 3 en 4: Hier werken we met de TREM (tijd-ruimte-energie-materie) in jouw taalgebruik. We richten ons op het versterken van het doel, door krachtige nieuwe associatieketens op te bouwen. In deze sessies wordt direct en snel het veranderproces op gang gezet.

Sessie 5: Rewrite your own life! Met de nieuwe associatieketens wordt de nieuwe route van ontwikkeling en verandering in jouw leven vanuit het hier en nu gestart.

Elke sessie duurt 60 min. Wil je een losse sessie, dat kan natuurlijk ook. De prijs voor een losse sessie bedraagt 140,-

Naast werken aan de persoonlijke ontwikkeling van onze clienten, werken we ook bedrijfsmatig met individuele en teamcoaching.

Lees meer
Profesional
Coaching
HEA-Techniek
Conflictbemiddeling
Conflictbemiddeling
Mediation of conflictbemiddeling is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, bedrijven of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te laten komen om tot een oplossing te komen. Dit is vooral nuttig als de onderlinge communicatie verstoord is, of als rechtstreekse onderhandelingen niet gelukt zijn door een gebrek aan vertrouwen, of na een escalatie. De bemiddelaar ofwel mediator is in het gesprek de gespreksleider en begeleidt beide partijen tot het komen van een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Lees meer
Professional
Workshop
Know Your Flow
Rust in je hoofd, ruimte in je lijf, voel de natuurlijke flow van het leven en herken de woorden die voor jou daarbij passen. Leer de taal van de flow in je dagelijks leven te spreken. Wij organiseren een heerlijke ochtend, met yoga, meditatie en de workshop Know Your Flow, waarin we yoga en psychologie met elkaar verenigen. Voel wie je bent en draag uit wat je voelt, Know your flow!

Wanneer:
Zondag 25 oktober 2020
Locatie: Groene Wij, Zoetermeer


Trainers:
Marleen Heijsteeg
Danny Snoek


Klik hier voor meer informatie. Of neem contact met ons op.

Lees meer
Professional
Workshop
HEA-Techniek
De Levelmethodiek; Van Drama naar Balans
De levelmethode werkt ondersteunend in gesprekken en is een goede methode om de cliënt inzicht te geven in de wijze waarop een probleem in stand gehouden wordt en waarom het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen verbeterproces. De Levelmethode is gebaseerd op het werken met de dramadriehoek, de balansdriehoek en het Herken Erken Acceptatieproces.
Lees meer
Bedrijf
Coaching
HEA-Techniek
Teamcoaching
Coaching
Wil je met je team of bedrijf out of the box denken, andere visies van empowerment dan het nu is, dan kunnen wij jullie begeleiden in het bepalen van de juiste richting. Wij helpen je terug te gaan naar de werkelijke essentie van de bedrijfsvoering, of je nu bewustzijn wil creëren of een nieuwe route wil gaan volgen met het bedrijf of collega’s. Onze specialisatie is het scannen van het potentieel van dat wat aanwezig is in het bedrijf en team en hoe dat op simpele wijze een tot een optimale koers gebracht kan worden.

Tarieven van Business & Teamcoaching zijn op aanvraag

Know Your Flow!

Lees meer
Professional
Coaching
HEA-Techniek
Coaching
Coaching
Taal is meer dan woorden, Rewrite Your Own Life in vijf sessies.

Sessie 1: Aan de slag met jouw hulpvraag om de basale overtuigingen, waar jij op vastloopt zichtbaar te maken. Wel lezen door jouw taal heen middels de Herken-Erken-Acceptatie techniek.

Sessie 2: De patronen worden herkenbaar dmv drama3hoek en balans3hoek. Dit geeft diepe inzichten in de patronen om de motivatie van transformatie kracht te geven.

Sessie 3 en 4: Hier werken we met de TREM (tijd-ruimte-energie-materie) in jouw taalgebruik. We richten ons op het versterken van het doel, door krachtige nieuwe associatieketens op te bouwen. In deze sessies wordt direct en snel het veranderproces op gang gezet.

Sessie 5: Rewrite your own life! Met de nieuwe associatieketens wordt de nieuwe route van ontwikkeling en verandering in jouw leven vanuit het hier en nu gestart.

Elke sessie duurt 60 min. Wil je een losse sessie, dat kan natuurlijk ook. De prijs voor een losse sessie bedraagt 140,-

Naast werken aan de persoonlijke ontwikkeling van onze clienten, werken we ook bedrijfsmatig met individuele en teamcoaching.

Lees meer
Profesional
Coaching
HEA-Techniek
Conflictbemiddeling
Conflictbemiddeling
Mediation of conflictbemiddeling is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, bedrijven of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te laten komen om tot een oplossing te komen. Dit is vooral nuttig als de onderlinge communicatie verstoord is, of als rechtstreekse onderhandelingen niet gelukt zijn door een gebrek aan vertrouwen, of na een escalatie. De bemiddelaar ofwel mediator is in het gesprek de gespreksleider en begeleidt beide partijen tot het komen van een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Lees meer
Professional
Workshop
Know Your Flow
Rust in je hoofd, ruimte in je lijf, voel de natuurlijke flow van het leven en herken de woorden die voor jou daarbij passen. Leer de taal van de flow in je dagelijks leven te spreken. Wij organiseren een heerlijke ochtend, met yoga, meditatie en de workshop Know Your Flow, waarin we yoga en psychologie met elkaar verenigen. Voel wie je bent en draag uit wat je voelt, Know your flow!

Wanneer:
Zondag 25 oktober 2020
Locatie: Groene Wij, Zoetermeer


Trainers:
Marleen Heijsteeg
Danny Snoek


Klik hier voor meer informatie. Of neem contact met ons op.

Lees meer
Professional
Workshop
HEA-Techniek
De Levelmethodiek; Van Drama naar Balans
De levelmethode werkt ondersteunend in gesprekken en is een goede methode om de cliënt inzicht te geven in de wijze waarop een probleem in stand gehouden wordt en waarom het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen verbeterproces. De Levelmethode is gebaseerd op het werken met de dramadriehoek, de balansdriehoek en het Herken Erken Acceptatieproces.
Lees meer
Bedrijf
Coaching
HEA-Techniek
Teamcoaching
Coaching
Wil je met je team of bedrijf out of the box denken, andere visies van empowerment dan het nu is, dan kunnen wij jullie begeleiden in het bepalen van de juiste richting. Wij helpen je terug te gaan naar de werkelijke essentie van de bedrijfsvoering, of je nu bewustzijn wil creëren of een nieuwe route wil gaan volgen met het bedrijf of collega’s. Onze specialisatie is het scannen van het potentieel van dat wat aanwezig is in het bedrijf en team en hoe dat op simpele wijze een tot een optimale koers gebracht kan worden.

Tarieven van Business & Teamcoaching zijn op aanvraag

Know Your Flow!

Lees meer
Professional
Coaching
HEA-Techniek
Coaching
Coaching
Taal is meer dan woorden, Rewrite Your Own Life in vijf sessies.

Sessie 1: Aan de slag met jouw hulpvraag om de basale overtuigingen, waar jij op vastloopt zichtbaar te maken. Wel lezen door jouw taal heen middels de Herken-Erken-Acceptatie techniek.

Sessie 2: De patronen worden herkenbaar dmv drama3hoek en balans3hoek. Dit geeft diepe inzichten in de patronen om de motivatie van transformatie kracht te geven.

Sessie 3 en 4: Hier werken we met de TREM (tijd-ruimte-energie-materie) in jouw taalgebruik. We richten ons op het versterken van het doel, door krachtige nieuwe associatieketens op te bouwen. In deze sessies wordt direct en snel het veranderproces op gang gezet.

Sessie 5: Rewrite your own life! Met de nieuwe associatieketens wordt de nieuwe route van ontwikkeling en verandering in jouw leven vanuit het hier en nu gestart.

Elke sessie duurt 60 min. Wil je een losse sessie, dat kan natuurlijk ook. De prijs voor een losse sessie bedraagt 140,-

Naast werken aan de persoonlijke ontwikkeling van onze clienten, werken we ook bedrijfsmatig met individuele en teamcoaching.

Lees meer
Profesional
Coaching
HEA-Techniek
Conflictbemiddeling
Conflictbemiddeling
Mediation of conflictbemiddeling is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, bedrijven of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te laten komen om tot een oplossing te komen. Dit is vooral nuttig als de onderlinge communicatie verstoord is, of als rechtstreekse onderhandelingen niet gelukt zijn door een gebrek aan vertrouwen, of na een escalatie. De bemiddelaar ofwel mediator is in het gesprek de gespreksleider en begeleidt beide partijen tot het komen van een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Lees meer
Professional
Workshop
Know Your Flow
Rust in je hoofd, ruimte in je lijf, voel de natuurlijke flow van het leven en herken de woorden die voor jou daarbij passen. Leer de taal van de flow in je dagelijks leven te spreken. Wij organiseren een heerlijke ochtend, met yoga, meditatie en de workshop Know Your Flow, waarin we yoga en psychologie met elkaar verenigen. Voel wie je bent en draag uit wat je voelt, Know your flow!

Wanneer:
Zondag 25 oktober 2020
Locatie: Groene Wij, Zoetermeer


Trainers:
Marleen Heijsteeg
Danny Snoek


Klik hier voor meer informatie. Of neem contact met ons op.

Lees meer
Professional
Workshop
HEA-Techniek
De Levelmethodiek; Van Drama naar Balans
De levelmethode werkt ondersteunend in gesprekken en is een goede methode om de cliënt inzicht te geven in de wijze waarop een probleem in stand gehouden wordt en waarom het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen verbeterproces. De Levelmethode is gebaseerd op het werken met de dramadriehoek, de balansdriehoek en het Herken Erken Acceptatieproces.
Lees meer
Bedrijf
Coaching
HEA-Techniek
Teamcoaching
Coaching
Wil je met je team of bedrijf out of the box denken, andere visies van empowerment dan het nu is, dan kunnen wij jullie begeleiden in het bepalen van de juiste richting. Wij helpen je terug te gaan naar de werkelijke essentie van de bedrijfsvoering, of je nu bewustzijn wil creëren of een nieuwe route wil gaan volgen met het bedrijf of collega’s. Onze specialisatie is het scannen van het potentieel van dat wat aanwezig is in het bedrijf en team en hoe dat op simpele wijze een tot een optimale koers gebracht kan worden.

Tarieven van Business & Teamcoaching zijn op aanvraag

Know Your Flow!

Lees meer
Professional
Coaching
HEA-Techniek
Coaching
Coaching
Taal is meer dan woorden, Rewrite Your Own Life in vijf sessies.

Sessie 1: Aan de slag met jouw hulpvraag om de basale overtuigingen, waar jij op vastloopt zichtbaar te maken. Wel lezen door jouw taal heen middels de Herken-Erken-Acceptatie techniek.

Sessie 2: De patronen worden herkenbaar dmv drama3hoek en balans3hoek. Dit geeft diepe inzichten in de patronen om de motivatie van transformatie kracht te geven.

Sessie 3 en 4: Hier werken we met de TREM (tijd-ruimte-energie-materie) in jouw taalgebruik. We richten ons op het versterken van het doel, door krachtige nieuwe associatieketens op te bouwen. In deze sessies wordt direct en snel het veranderproces op gang gezet.

Sessie 5: Rewrite your own life! Met de nieuwe associatieketens wordt de nieuwe route van ontwikkeling en verandering in jouw leven vanuit het hier en nu gestart.

Elke sessie duurt 60 min. Wil je een losse sessie, dat kan natuurlijk ook. De prijs voor een losse sessie bedraagt 140,-

Naast werken aan de persoonlijke ontwikkeling van onze clienten, werken we ook bedrijfsmatig met individuele en teamcoaching.

Lees meer
Profesional
Coaching
HEA-Techniek
Conflictbemiddeling
Conflictbemiddeling
Mediation of conflictbemiddeling is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, bedrijven of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te laten komen om tot een oplossing te komen. Dit is vooral nuttig als de onderlinge communicatie verstoord is, of als rechtstreekse onderhandelingen niet gelukt zijn door een gebrek aan vertrouwen, of na een escalatie. De bemiddelaar ofwel mediator is in het gesprek de gespreksleider en begeleidt beide partijen tot het komen van een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Lees meer
Professional
Workshop
Know Your Flow
Rust in je hoofd, ruimte in je lijf, voel de natuurlijke flow van het leven en herken de woorden die voor jou daarbij passen. Leer de taal van de flow in je dagelijks leven te spreken. Wij organiseren een heerlijke ochtend, met yoga, meditatie en de workshop Know Your Flow, waarin we yoga en psychologie met elkaar verenigen. Voel wie je bent en draag uit wat je voelt, Know your flow!

Wanneer:
Zondag 25 oktober 2020
Locatie: Groene Wij, Zoetermeer


Trainers:
Marleen Heijsteeg
Danny Snoek


Klik hier voor meer informatie. Of neem contact met ons op.

Lees meer
Professional
Workshop
HEA-Techniek
De Levelmethodiek; Van Drama naar Balans
De levelmethode werkt ondersteunend in gesprekken en is een goede methode om de cliënt inzicht te geven in de wijze waarop een probleem in stand gehouden wordt en waarom het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen verbeterproces. De Levelmethode is gebaseerd op het werken met de dramadriehoek, de balansdriehoek en het Herken Erken Acceptatieproces.
Lees meer
Bedrijf
Coaching
HEA-Techniek
Teamcoaching
Coaching
Wil je met je team of bedrijf out of the box denken, andere visies van empowerment dan het nu is, dan kunnen wij jullie begeleiden in het bepalen van de juiste richting. Wij helpen je terug te gaan naar de werkelijke essentie van de bedrijfsvoering, of je nu bewustzijn wil creëren of een nieuwe route wil gaan volgen met het bedrijf of collega’s. Onze specialisatie is het scannen van het potentieel van dat wat aanwezig is in het bedrijf en team en hoe dat op simpele wijze een tot een optimale koers gebracht kan worden.

Tarieven van Business & Teamcoaching zijn op aanvraag

Know Your Flow!

Lees meer
Professional
Coaching
HEA-Techniek
Coaching
Coaching
Taal is meer dan woorden, Rewrite Your Own Life in vijf sessies.

Sessie 1: Aan de slag met jouw hulpvraag om de basale overtuigingen, waar jij op vastloopt zichtbaar te maken. Wel lezen door jouw taal heen middels de Herken-Erken-Acceptatie techniek.

Sessie 2: De patronen worden herkenbaar dmv drama3hoek en balans3hoek. Dit geeft diepe inzichten in de patronen om de motivatie van transformatie kracht te geven.

Sessie 3 en 4: Hier werken we met de TREM (tijd-ruimte-energie-materie) in jouw taalgebruik. We richten ons op het versterken van het doel, door krachtige nieuwe associatieketens op te bouwen. In deze sessies wordt direct en snel het veranderproces op gang gezet.

Sessie 5: Rewrite your own life! Met de nieuwe associatieketens wordt de nieuwe route van ontwikkeling en verandering in jouw leven vanuit het hier en nu gestart.

Elke sessie duurt 60 min. Wil je een losse sessie, dat kan natuurlijk ook. De prijs voor een losse sessie bedraagt 140,-

Naast werken aan de persoonlijke ontwikkeling van onze clienten, werken we ook bedrijfsmatig met individuele en teamcoaching.

Lees meer
Profesional
Coaching
HEA-Techniek
Conflictbemiddeling
Conflictbemiddeling
Mediation of conflictbemiddeling is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, bedrijven of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te laten komen om tot een oplossing te komen. Dit is vooral nuttig als de onderlinge communicatie verstoord is, of als rechtstreekse onderhandelingen niet gelukt zijn door een gebrek aan vertrouwen, of na een escalatie. De bemiddelaar ofwel mediator is in het gesprek de gespreksleider en begeleidt beide partijen tot het komen van een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Lees meer
Geïnteresseerd, en wil je meer weten?
Bekijk totale aanbod